Gorzowska Karta Mieszkańca

szczegóły w POK

Karta Mieszkańca

Od 1 sierpnia br. rusza nowy program dla gorzowian pod nazwą „Gorzowska Karta Mieszkańca”, w ramach którego wydawana będzie Karta Mieszkańca uprawniająca do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez Miasto oraz partnerów Programu. Celem programu jest m.in. poprawa warunków życia mieszkańców i umacnianie poczucia tożsamości lokalnej; zwiększanie dostępności i zachęcenie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do osiedlania się w mieście.

Kto jest uprawniony do otrzymania Karty?

Do otrzymania Karty uprawnione są osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ze wskazaniem Gorzowa Wielkopolskiego jako miejsca swego zamieszkania,  bez względu na to, czy osiągają dochód, albo rozliczają w Mieście Gorzowie Wielkopolskim podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie miasta, a także  dzieci własne tych osób oraz pozostające pod ich opieką prawną, do ukończenia przez nie 18 roku życia, zaś kontynuujące naukę – do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Jak uzyskać Kartę?

Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (Sala Obsługi Klienta).

W okresie od 1 sierpnia do 1 września br. zostaną dodatkowo uruchomione punkty pobierania formularzy i przyjmowania wniosków w galeriach handlowych: „Askana”, „NoVa Park”, „Manhattan”, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 13.00 do 18.00.

Podczas składania wniosku o wydanie Karty należy mieć przy sobie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem);

– pierwszą stronę zeznania  podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy przed złożeniem wniosku, z prezentatą  urzędu skarbowego; w przypadku rozliczania się z podatku dochodowego  przez Internet należy okazać pierwszą stronę wydrukowanego PIT  oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru ) dla PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO; w przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania i regulaminu korzystania z Gorzowskiej Karty Mieszkańca dostępne są na stronie Miasta www.gorzow.pl w zakładce Karta Mieszkańca. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 95 7355 565,e-mailowo: wss@um.gorzow.pl  lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta.

OK