Informacja o przetwarzaniu danych

o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowny Kliencie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Capital Part 15 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266139, numerze Regon: 140736340 oraz numerze NIP: 5272523878

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w związku z wyrażeniem stosownych zgód w celach marketingowych. Dane nie podlegają profilowaniu ale służą w celu przedstawienia Ci oferty, promocji i wydarzeń dostępnych na terenie Galerii Askana w Gorzowie Wlkp. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora i podmiotów współpracujących z Administratorem, w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Administrator danych – adres e-mail galeria@galeria-askana.pl

Program Karta Grzechu Warta

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu lojalnościowego ?Karta Grzechu Warta?

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 mają obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników programu ?Karta Grzechu Warta? (dalej „Program”) jest Capital Part 15 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266139, numerze Regon: 140736340 oraz numerze NIP: 5272523878

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL, data imienin, płeć i datę urodzenia, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

1. w celu realizacji Programu lojalnościowego ?Karta Grzechu Warta?, na co składa się m. in.:

 • założenie Uczestnikowi Konta i jego prowadzenia;
 • naliczanie punktów za wykonane zakupy;
 • aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
 • dezaktywacja punktów;
 • dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
 • wymiana punktów na nagrody;
 • uczestniczenie przez Uczestnika w specjalnych;
 • rozpatrywanie reklamacji;

2. w celach marketingowych;
3. w celu przesyłania informacji handlowych;

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 1. cel określony w pkt. 1. ? wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 2. cel określony w pkt. 2. ? przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług, oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem – udzielona przez Uczestnika zgoda;
 3. cel określony w pkt. 3. ? udzielona przez Uczestnika zgoda.

Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród, m.in. firmie nadzorującej program lojalnościowy, salonom Galerii Askana.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.galeria-askana.pl oraz pod adresem mailowym galeria@galeria-askana.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w placówkach Administratora, a także na stronie www.program.galeria-askana.pl i www.galeria-askana.pl

Regulamin programu lojalnościowego