Kontakt

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od soboty 14 marca do odwołania GALERIA ASKANA jest czynna w ograniczonym formacie.

KINO HELIOS, Sala Zabaw ASKALANDIA oraz PUNKT OBSŁUGI KLIENTA są nieczynne.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Godziny otwarcia

zapraszamy nie tylko na zakupy!

Galeria Askana

poniedziałek-sobota 9:00-21:00
niedziela handlowa 10:00-20:00

Supermarket Biedronka

poniedziałek-czwartek 7:00-21:00
piątek-sobota 7:00-22:00
niedziela handlowa 9:00-20:00

Kino Helios

poniedziałek-sobota: 10:00-do ostatniego seansu
niedziela handlowa: 10:00-do ostatniego seansu

Askalandia

poniedziałek-piątek 12:00-20:00
sobota 10:00-20:00
niedziela niehandlowa 10:00-20:00

Pepco

poniedziałek-sobota 7:00-21:00

Punkt krawiecki

poniedziałek-sobota 10:00-18:00

Dane teleadresowe

przydatne informacje również dla Twojego biznesu

Administracja

Telefon: +48 95 737 26 00
Fax: +48 95 737 26 01
email: galeria@galeria-askana.pl

Parking 24h

2h gratis, każda następna godzina 4,50 PLN

Wynajem lokali

Marta Jezierska
marta.jezierska@cream-advisors.pl
tel. 607 898 988

Zarządca

Telefon: +48 22 586 97 90
Fax: +48 22 586 97 99
e-mail: info@cream-advisors.pl

CREAM Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa

Masz pytania?

Napisz wiadomość


Podawane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub wnioskiem. Administratorem tych danych jest [Capital Part 15 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266139, numerze Regon: 140736340 oraz numerze NIP: 5272523878] (Administrator).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego. Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (?), tzw. RODO].
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego lub też za pomocą adresu mailowego galeria@galeria-askana.pl